FLOWNET,transparantbakgrund

Regler.

Reglerna är till för att skapa ett säkert, bra och kul LAN för alla deltagare. Om Ni har några frågor gällande reglerna så är det fritt fram att ta kontakt med Flownet.


1) REGLER

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa FlowNets vid var tid gällande regler. FlowNet förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på hemsidan www.flownetlan.se

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från FlowNets funktionärer och personal från Örkelljunga kommun. (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällande regler).

2) BILJETTER

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator eller konsol till evenemanget FlowNet. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen. Vidare så ger biljett tillträde till alla aktiviteter som kommer anordnas under FlowNet.

§ 2.2 Biljetten består av ett bokningspersonens namn som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot namnet får du ett armband som visar att du har rätt att gå in i och ut ur hallen. Armband skall visas upp för crew varje gång man passerar kontrollen. Varje biljett kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

§ 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

§ 2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna.

§ 2.5 Varje registrerad användare på hemsidan www.flownetlan.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

§ 2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.

§ 2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av FlowNet, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

§ 2.8 I de fall där deltagaren är under arton (18) måste vårdnadshavaren vara medveten om alla FlowNets regler samt försäkra sig om att deltagaren förstått samt tänker förhålla sig till reglerna som gäller under FlowNets evenemang. Vårdnadshavaren tar även ansvar för de konsekvenser som kan uppstå ifall deltagaren nu bryter mot någon av reglerna.

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§ 3.1 Deltagande i evenemanget FlowNet sker på egen risk.

§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!

§ 3.3 FlowNet tar inte ansvar för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med FlowNets evenemang, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, elproblem eller motsvarande.

§ 3.4 FlowNet ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!

4) SÄKERHET

§ 4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna.

§ 4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Dessutom orsakar undermålig utrustning jordfel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i elcentralerna att lösa ut. Använd av oss rekommenderad utrustning så som jordad förgreningsdosa i gott skick med 1-3 meters kabel och minst 3 uttag med en kabel area på 1-1,5 mm2 mer om utrustning hittar du på hemsidan www.flownetlan.se

§ 4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. FlowNets personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

§ 4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

§ 4.5 Varje deltagare måste hålla rent från skräp på sin plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på sin plats. Släng era sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss att värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt tunnor!).

§ 4.6 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa, skrymmande möbler eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material. En större kontorsstol eller gamingstol och är dock tillåten.

§ 4.7 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd dig av hänvisad sov-yta.

§ 4.8 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. 

5) EL OCH NÄTVERK

§ 5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. FlowNets personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.

§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av FlowNet. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.

§ 5.3 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.

§ 5.4 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

§ 5.5 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

§ 5.6 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från FlowNet.

§ 5.7 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

6) ÖVRIGT

§ 6.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på FlowNet och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från området.

§ 6.2 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§ 6.3 Allt kablage tillhörande FlowNet får ej vidröras eller modifieras.

§ 6.4 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§ 6.5 Det är inte tillåtet att sälja någonting på FlowNet utan tillstånd från FlowNet. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar.

§ 6.6 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom event området är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från FlowNet.

§ 6.7 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.

§ 6.8 FlowNet har rätt att sätta upp nätverkskameror på FlowNet för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför FlowNet på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild.

§ 6.9 Skulle en bugg eller säkerhetshål upptäckas i något av systemen FlowNet använder så skall detta meddelas till webbansvarig. Skulle Säkerhetshålet eller buggen utnyttjas kan den skyldige bli avstängd från nästkommande event.

§ 6.10 Det är inte tillåtet att äta eller ta med sig nötter eller föremål som kan innehålla nötter.

§ 6.11 Rökning är förbjuden inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför, gäller även E-
cigaretter. Upptäcks detta kan personen straffas med 1500 kr i straffavgift.

§ 6.12 Så fort en deltagare är på något av våra event har vårdnadshavaren (ifall deltagaren är under 18 år) godkänt att denne får köpa energidrycker eller andra koffeindrycker. FlowNet tar inget ansvar för eventuella skador eller liknande som kan uppstå på grund av en sådan konsumtion.

§ 6.13 Om en deltagare har någon sjukdom som kan försvåra upplevelsen eller på något annat sett bidra till attacker eller en otrevlig situation ska denna deltagare informera FlowNet samt FlowNets eventpersonal om sådana problem eller sjukdomar. Informeringen ska ske några dagar innan evenemanget eller så fort deltagaren kommer till evenemanget. Deltagaren ska då ange eventuell sjukdom/diagnos, eventuell kontaktperson samt hur eventuell personal kan hjälpa till ifall en attack eller liknande uppkommer. Sjukdomar/diagnoser som kan vara relevanta att meddela om är sådant som Epilepsi, Aggressionsproblem, Diabetes med mera. Ifall deltagaren är under 18 år ska dennes vårdnadshavare meddela FlowNets personal. Även om ett sådant tillstånd anmäls i förväg och något sker under evenemanget tar inte FlowNet ansvar för eventuella skador på såväl deltagarens hälsa som utrustning. Skulle en deltagare ta sönder något föremål eller liknande på grund av sitt dåvarande tillstånd så leder detta till att deltagaren/vårdnadshavaren får återbetala skadan samt att eventuella händelser som skadegörelse kan polisanmälas. Observera att denna regel är till för allas trivsel såväl deltagare, personal som vårdnadshavare.